Vår historia

1989 startade vi i liten skala en IVF-enhet på Kvinnokliniken på Falu lasarett. Då bestod enheten av tre rum varav ett rum var laboratorium och ett annat operationssal. Paren kom då endast från landstinget Dalarna. Efterhand ökade efterfrågan och allt fler långväga par önskade komma till Falun. Vi utvecklade därför tidigt ett samarbete med läkare ute i landet, samtliga speciellt kunniga inom området. Detta innebar att paren planerade och genomgick den grundläggande behandlingen på hemorten och kom till IVF-kliniken i Falun för ägguthämtning och återförande av embryon.

Utvecklingen fortsatte i rask takt och olika behandlingsmetoder tillfördes.
1994 införde vi mikroinjektion för behandling av manlig infertilitet endast några år efter att tekniken beskrivits i Belgien. Tre år senare kunde vi ta ut spermier direkt från bitestikeln/testikeln (så kallad PESA/TESE/TESA) i lokalbedövning.

1998 övergick kliniken från att vara en offentlig klinik till att bli en privatklinik.

Som första klinik i Sverige startade vi i början av 2000-talet återförande av embryon som odlades i fem dagar (långtidsodling, blastocystodling). Fördelen med metoden är framför allt att kan vara lättare att välja ut det embryo som kan leda till en graviditet. Vi lärde oss tidigt att frysa och tina blastocyster med stor framgång.

Livio Falun ingår sedan 2008 tillsammans med flera andra kliniker i Livio-gruppen och numera i den internationella koncernen IVIRMA. Detta ger oss stora möjligheter att utveckla kliniken både vad det gäller personal och medicinsk utrustning. Utbytet med våra systerkliniker och med den forskning som görs i koncernen ger stora utvecklingsmöjligheter.

Livio har en egen ägg- och spermiebank  – Livio Egg and Sperm Bank – som ger oss möjligheten att erbjuda donationsbehandlingar till korta väntetider på våra kliniker.