Donation – utredning, behandling, övriga kostnader

Priserna gäller från februari 2024

 Utredning

– Utredning med läkarbesök, blodprover, ultraljud och HSS 5.000 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 2.000 kr/besök
– Läkarbesök (om utredning redan är gjord) 3.000 kr
– Utredning äggdonation 5.000 kr 

Insemination med donerade spermier (AID)

– Insemination med donerade spermier, AID (inklusive barnrätt) 22.000 kr
– Medicinsk behandling och ultraljud vid AID, tillägg 2. 000 kr
– Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering, tillägg 9.000 kr

Paket om 3 inseminationer 44.000 kr
Se separat avtal 

Faktura skall vara betald senast inseminationsdagen.

IVF med donerade spermier eller ägg

Förberedande

– Läkarbesök 3.000 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 2.000 kr

Behandling med donerade spermier

– IVF med donerade spermier (inklusive barnrätt)  57.000 kr
– IVF där patienten redan betalat spermier och transport  46.000 kr
– IVF med donerade spermier om nedfrysta ägg finns på kliniken  43.000 kr

Paket om 3 IVF med donerade spermier för kvinnor yngre än 39 år 106.000 kr
Se separat avtal
Paket om 3 IVF med donerade spermier för kvinnor 39-41 år 112.000 kr
Se separat avtal 

Behandling med donerade ägg

– IVF med donerade ägg  104.000 kr

Behandling med dubbeldonation

– IVF med både donerade spermier och donerade ägg  115.000 kr

Nedfrysning av embryon  4.250 kr
Frysförvaring av embryon åren 2-10 år  3.250 kr/år

Frysembryotransfer (Frys-ET)

– Återförande av frysförvarat embryo som tinats från en tidigare IVF-behandling 23.500 kr
(Faktura aktiveras efter ET)

Läkemedelskostnader för mediciner tillkommer. För dig som är ansluten till svensk försäkringskassa betalar du max 2 300 kr per 12-måndersperiod.
Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.